Loại phòng

Phòng loại 3

Phòng loại 3

Ngoài những phòng Vip Hưu Nguyên còn những phòng bình dân với giường 1m8 phù hợp cho 1-3 người ở

Phòng Loại 1

Phòng Loại 1

Khách sạn gồm 5 tầng với 15 phòng khách sang trọng, thanh lịch và ấm cúng được thiết kế hài hoà

Phòng loại 2

Phòng loại 2

Khách sạn gồm 7 tầng với 20 phòng khách sang trọng, thanh lịch và ấm cúng được thiết kế hài hoà